MEDIA Pro - Studio Petović | Foto | Video | Digitalna štampa | Graviranje | Sublimacija

Digitalna štampa

Za one koji se bave štampom, DIGITALNA ŠTAMPA je samo jedan od procesa, a za krajnjeg korisnika ovo je rešenje za sve njegove probleme u brzini dobijanja njegovog oštampanog proizvoda.

Digitalna štampa podrazumijeva profesionalnu štampu visoke rezolucije na raznim materijalima, direktno sa računara. Čekanje na otisak se broji u sekundama, a kratko vrijeme pripreme i niski početni troškovi omogućavaju brzu i povoljnu štampu malih i srednjih tiraža (do nekoliko hiljada tabaka).

Digitalna štampa pruža brojne prednosti u odnosu na standardnu ofset štampu, najbitnije prednosti su:

  • brzina izrade
  • povoljna cijena za male i srednje tiraže
  • kvalitet
  • ekonomičnost za male i srednje tiraže, koji u ofsetu ne bi bili ekonomski opravdani a realizacija bi trajala po nekoliko dana
  • mogućnost štampe na razlicitim materijalima – kunstdruk do 300gr, folija, muflon, specijalni papiri itd.)
  • mogućnost personalizacije
  • mogućnost štampe promenljivih podataka (ulaznice sa bar-kodom, bonovi, nagradne igre..)
 Štampa se na papirima do formata 33,0 x 48,8 cm. Veličina otiska je 32,0 x 46,8 cm

Naša firma posjeduje XEROX mašine za digitalnu štampu poslednje generacije. Ove mašine su unapređenog kvaliteta otiska i brzine, a kvalitetom boja koje koriste dobijamo otisak koji se može 100% izjednačiti sa ofset štampom.

Kod nas štampamo

Galerija naše štampe

Vizit karte
Blokovi
Brosure
Flajeri
Naljepnice
Fascikle
Jelovnici
Kalendari
Katalozi
Kese i cegeri
Cjenovnici
This website uses cookies to improve your experience. Cookie Policy