MEDIA Pro - Studio Petović | Foto | Video | Digitalna štampa | Graviranje | Sublimacija

Sublimaciona štampa

Sublimaciona štampa je transfer štampa, koja se radi na posebnim artiklima, papiru i bojama. Proces sublimacije započinje štampom željenog motiva na papir za sublimaciju. Daljim postupkom boja sa papira, pod visokom temperaturom i visokim pritiskom prelazi iz čvrstog u gasovito stanje. U tom procesu boja u gasovitom stanju ulazi u materijal na koji se nanosi otisak.

Prednost ovakvog otiska je to što on nije nanijet na površinu materijala, već je u materijalu, što nam daje visok kvalitet i postojanost štampe kod svakodnevne upotrebe, pranja i to mašinskog, peglanja i sl. Najsavremeniji sublimacioni premazi na keramici, mogu da podnesu preko 3500 pranja u mašinama za sudove.

Prednosti sublimacione štampe su mnogobrojne i protežu se na sve aspekte štampe, a neke od njih su:

    • Izuzetno visok kvalitet štampe. Ukoliko koristimo kvalitetne boje i papir za sublimaciju, ne postoji mogućnost da sam proces štampe dovede do lošeg kvaliteta otiska. Tako da kvalitet štampe i izgleda proizvoda zavisi isključivo od pripreme za štampu.
    • Veliki izbor materijala na kojima je moguća štampa. Ponuda materijala i uopšte artikala na kojima je moguće raditi sublimacionu štampu je sve veća, tako da je moguće raditi na keramici, staklu, kamenu, plastici, tekstilu i još mnogo vrsta materijala.
    • Niska cijena izrade pojedinačnog proizvoda. Jedna od najvećih prednosti ove štampe je upravo personalizacija proizvoda i proizvodnja malih serija proizvoda. Ovo je jedna od prednosti koja je direktna komparativna prednost na tržištu.

Kod nas štampamo

Sadržaj je zaštićen autorskim pravima. Strogo zabranjeno kopiranje!